Verklaring inzake Privacy


Het bestuur van de Tielse vereniging van oud-leerlingen en oud-personeelsleden van het Lingecollege (havo-vwo) verklaart hierbij dat de persoonsgegevens van onze leden alleen gebruikt zullen worden voor gebruik binnen de vereniging.

  • Als persoonsgegevens bezitten wij: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, schoolperiode en (voormalig) beroep (indien opgegeven). Naar deze gegevens wordt gevraagd op het aanmeldingsformulier lidmaatschap. Tevens bezitten wij het bankrekeningnummer van de leden die ons toestemming hebben gegeven voor automatische incasso van het lidmaatschapsgeld.
  • Wij ontvangen deze gegevens alleen van betrokkenen zelf en delen ze met niemand.
  • Wij vragen vooraf toestemming aan onze leden wanneer wij hun gegevens willen gebruiken voor andere doeleinden dan intern gebruik. Van deze verwerkingsactiviteiten houdt de secretaris een register bij.
  • Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens goed worden beschermd, dat wij niet meer gegevens verzamelen dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking en dat wij de gegevens niet langer bewaren dan nodig.
  • Wij verwerken alléén persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat wij willen bereiken.
  • Omdat het een belangrijk doel van onze vereniging is een adressenbestand van oud-leerlingen en oud-personeelsleden tot stand te brengen, bezitten wij ook adresgegevens van niet-leden. Deze worden uitsluitend gebruikt om hen uit te nodigen voor schoolreünies. De persoonsgegevens van mensen die te kennen hebben gegeven geen uitnodigingen te willen ontvangen, worden desgewenst uit het bestand verwijderd.
  • Wij zijn niet verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen.
  • Wij zullen datalekken documenteren en melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.