Geschiedenis van de school


Hieronder vindt u enige jaartallen uit de geschiedenis van het Lingecollege met alle voorgangers van deze school. Het laatstgenoemde jaartal verdient speciale vermelding.1562 De stad Tiel neemt de oude middeleeuwse Latijnse School over van de monniken van St.-Walburg.
1870 De gemeente Tiel sticht naast de Latijnse School een zelfstandige Hogere Burgerschool (HBS).
1879De Latijnse School wordt omgezet in een vierjarig pro-Gymnasium.
1887/1888  Het vierjarig Gymnasium wordt omgezet in een volwaardig zesjarig Gymnasium.
1920De gemeentelijke HBS wordt overgedragen aan het Rijk (de Rijks HBS).
1932De Rijks HBS neemt het nieuwe gebouw aan de Heiligestraat in gebruik.
1936Het Gymnasium verhuist naar het oude gebouw van de Rijks HBS aan het St.-Walburg.
1950De Rijks HBS wordt uitgebreid met een Middelbare Meisjesschool (MMS).
1968Door invoering van de Mammoetwet wordt de Rijks HBS/MMS de Rijksscholengemeenschap (RSG) te Tiel.
1970Viering 100-jarig bestaan van de RSG.
1971De RSG en het Gymnasium fuseren tot de RSG Tiel. Deze RSG heeft een gymnasiale afdeling. HBS-directeur Dr. Campagne wordt opgevolgd door rector Drs. Diemèl.
1976Het nieuwbouwcomplex aan de Heiligestraat wordt in gebruik genomen.
1987De RSG viert het 100-jarig bestaan van het Gymnasium.Aan de viering ging discussie vooraf of de oprichting van het gymnasium in 1887 of in 1888 had plaatsgevonden.
1988De Gemeentelijke MAVO trekt in het oude deel van het gebouw aan de Heiligestraat.
1988De naam RSG Tiel wordt veranderd in RSG Lingecollege.
1989Rector Diemèl wordt opgevolgd door rector Drs. Van den Bos.
1991Het Rijk draagt RSG Lingecollege over aan de Gemeente Tiel. De school heet nu Gemeentelijke Scholengemeenschap (GSG) Lingecollege.
1995Het Lingecollege viert het 125-jarig bestaan van de school. Tweeduizend oud-leerlingen komen op 7 oktober naar de reünie. De Tielse Vereniging van Oud-leerlingen en Oud-personeelsleden TOV wordt opgericht.
1999In de vierde klassen HAVO en VWO worden de profielen van de 'Tweede Fase' ingevoerd.
2000Met het oog op een besturenfusie van de Tielse scholen voor voortgezet onderwijs wordt GSG weer RSG, een afkorting van ‘regionale scholengroep’.
2000Op 7 oktober is er een grote reünie in verband met het 130-jarig bestaan van de school.
2001Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Tiel fuseren tot de Regionale Scholengemeenschap (RSG) Lingecollege. Op de locatie Heiligestraat zijn de afdelingen Gymnasium, Atheneum en Havo gevestigd samen met de eerste twee leerjaren van het VMBO (theoretische leerweg).
2004De verbouwing aan de Heiligestraat en de bouw van 22 nieuwe lokalen wordt voltooid. De school beschikt nu over een Open Leer centrum met werkruimte voor meer dan 100 personen (c.q. leerlingen) en met 80 computers.
2005De Tielse Oud-leerlingen- en -lerarenvereniging TOV viert het tienjarig bestaan.