Berichten van de TOV


2019

Chris de Koster overleden

Chris

In de nacht van maandag 5 augustus is ons bestuurslid Chris de Koster op 60-jarige leeftijd in het Hospice te Den Helder overleden. Op vrijdag 9 augustus is hij in Hoorn begraven.

Chris was al jarenlang een zeer gewaardeerd lid van onze TOV en de laatste vier jaar maakte hij deel uit van het bestuur.
Zijn overlijden werd voorafgegaan door een zeer langdurige periode van ziekte en vele heftige behandelingen. Hij wist vanaf het begin dat hij niet meer kon genezen.
Al die jaren heeft Chris toch nog zoveel mogelijk zijn werk als hoogleraar Chemie aan de UvA uitgevoerd en ook activiteiten ontplooid voor de TOV. Ook op de laatste re√ľnie een paar maanden geleden was hij nog aanwezig.

Wij gaan hem zeer missen. Wij wensen zijn vrouw, zijn kinderen en zijn moeder veel sterkte bij het verwerken van het verlies van Chris.
In het volgende TOV-bulletin zullen wij Chris nog uitvoerig gedenken.

2019

Hein Hoestra overleden

Op 23 mei is Hein Hoestra overleden.
Hij was van 1996 tot 2005 vicevoorzitter van de TOV.
Bij zijn afscheid in 2005 werd hij benoemd tot erelid.

(Advertentie NRC 25-05-2019)
nrc

2016

Gymnasiumvaandel in ere hersteld

Op 15 maart 2016 is het vaandel van de Tielse Gymnasiasten Club gerestaureerd en wel weer aan de school aangeboden. U leest er meer over in het (inmiddels verzonden) TOV-bulletin van maart 2016. Ook in de regionale pers werd aan deze gebeurtenis de nodige aandacht besteed. Wij verzamelden voor u de artikelen: uit de Zakengids Gymnasiumvaandel gerestaureerd en uit Stad Tiel Caesar en het gymnasiumvaandel.2015

Beroepsvoorlichting havo-3 en vwo-3 met behulp van speeddates

Op woensdag 15 oktober 2015 heeft ondergetekende als beroepsbeoefenaar deelgenomen aan een grootschalige bijeenkomst speeddaten in het kader van beroepsvoorlichting voor derdeklassers, die dit schooljaar hun profielkeuze moeten maken. Dat is zeker wel een belangrijke keuze, want bij een profiel hoort een aantal vakken die meer of minder belangrijk zijn in vervolgstudies, ja soms zelfs ongeschikt zijn voor bepaalde studies.

Ruim 170 havisten en 130 vwo’ers hebben elk vier sessies van 20 minuten gevolgd bij in totaal 32 beroepsbeoefenaren. Gezien de grote aantallen was het niet mogelijk om de leerlingen vrijelijk te laten kiezen, maar ze konden zo toch kennismaken met minimaal vier beroepen en daarna eventueel nog kort spreken met een beroepsbeoefenaar die wel hun eigen keuze was.

Het was prachtig om in gesprek te gaan met deze jongelui. Ze waren goed voorbereid, stelden zinvolle vragen en luisterden zeer ge?nteresseerd. Kortom, het was erg leuk om daaraan mee te doen. Na afloop hadden de beroepsbeoefenaren onder het genot van een drankje en een hapje nog een geanimeerd gesprek met elkaar en met de organisatoren.

De schooldecanen, die dit evenement organiseren, zijn op zoek naar nog meer beroepsbeoefenaren voor de volgende ronde(s) in de komende jaren. Daartoe willen zij ook graag in contact komen met TOV-leden. In de algemene ledenvergadering van 31 oktober 2015 is hieraan en aan nog andere activiteiten waaraan TOV-leden een bijdrage kunnen leveren, aandacht besteed.

Cees van Verseveld
Bestuurslid TOV