24e ALGEMENE LEDENVERGADERING TOV OP ZATERDAG 2 November 2019ALV

zaterdag 2 november 2019
aanvang 14.00 uur

De vergadering vindt plaats op de locatie Heiligestraat van het Lingecollege. Ontvangst vanaf 13.30 uur, aanvang van de vergadering om 14.00 uur.

Na het algemene gedeelte neemt Peter Schaap, directeur van de locatie Heiligestraat, ons mee naar de toekomst: het Lingecollege van de 21e eeuw gaat met zijn tijd mee. Wat verandert er voor de leerlingen en waarom eigenlijk? Een toelichting aan de hand van de vernieuwbouw. Wellicht een laatste mogelijkheid om het gebouw uit 1976 in de oude staat te zien.

De agenda voor deze jaarvergadering wordt in het oktobernummer van het TOV-bulletin opgenomen.
Zoals gebruikelijk zullen we de dag besluiten met een gezamenlijk etentje in een Tiels restaurant.

Graag willen wij weten op hoeveel leden wij kunnen rekenen. Wij verzoeken u dan ook ons vóór 26 oktober even te laten weten dat u komt. U kunt zich hieronder aanmelden. 
naam    *
adres    *
postcode en woonplaats    *
e-mail    *
 
meldt zich aan voor de A.L.V. van de TOV op zaterdag 2 november 2019
 
Gaat na afloop mee uit eten    *